П.І.П: Маринченко Євгеній Олегович
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації:  Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 25 жовтня 2017 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 4 від від 25 вересня 2018 р.)
 
Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science