П.І.П: Карась Олена Дмитрівна
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх документознавців на засадах текстоцентричного підходу»
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 31жовтня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 3 від 28 травня 2019 р.)
 
Науковий керівник: Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science
 

 

П.І.П: Ігнатенко Ксенія Володимирівна
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до педагогічного партнерства у фаховій діяльності»
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 31 жовтня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 6 від 26 листопада 2019 р.)
 
Науковий керівник: Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science