П.І.П: Бикова Тетяна Борисівна
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації: «Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 2 від 26 вересня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 5 від 27 листопада 2018 р.)
 
 
 
Профілі:
 
ResearchGate
Publons
Науковці України
Scopus
Web of Science