П.І.П: Гаврилов Іван Петрович
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації: «Формування дослідницької компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю у коледжах» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 31 жовтня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 3 від 30 червня 2020 р.)
 
Науковий керівник: Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор
 
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science