П.І.П: Чорнобай Богдан Володимирович
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації:  Формування готовності майбутніх фахівців з агроінженерії до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3 від 29 жовтня 2019 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 1 від від 28 січня 2020 р.)
 
Науковий керівник: Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science