П.І.П: Сорока Валерій Вікторович
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації:  Формування готовності майбутніх майстрів виробничого навчання до використання цифрових технологій у професійній діяльності
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3 від 29 жовтня 2019 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 6 від від 26 листопада 2019 р.)
 
 
Профілі:
Науковці України
Scopus
Web of Science