П.І.П: Єрмоленко Євген Ігорович
 
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації:  Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності
(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 30 жовтня 2016 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 3 від 29 травня 2018 р.)
 
Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 
Профілі:
ORCID  
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science