Інноваційні технології в сільськогосподарському виробництві

 

керівник: док. філософ. наук, асист. Маринченко Є.О., Єрмоленко Є.І.