Спеціальність 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції  та харчові технології)

 

Бакалавр

  2022  
1. ПРОЄКТ. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
2. Рецензії та відгуки на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
3. Навчальний план (2022)
4. Силабуси навчальних дисциплін (2022)

 

 

  2021  
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
2. Рецензії та відгуки на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
3. Навчальний план (2021)
4. Силабуси навчальних дисциплін (2021)
5. Навчально-методичне забезпечення
6. Робочі програми навчальних дисциплін

  

 

  2020  
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
2. Рецензії та відгуки на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
3. Навчальний план (2020)

 

Магістр

  2020  
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
2. Рецензії та відгуки на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
3. Навчальний план (2020)