Інноваційні технології в сільськогосподарському виробництві

 

керівник: док. філософ. наук, асист. Маринченко Є.О., Єрмоленко Є.І.

Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога

 

керівник: професор, доктор пед. наук,  Ковальчук В.І.

Younq researcher

 

керівник: ст. викладач, канд. пед. наук  Опанасенко В.П.

Health-care competence of teacher of professional training

 

керівник: ст. викладач, канд. пед. наук, Самусь Т.В.

Актуальні проблеми підготовки педагога професійного навчання (ППН) та фахівців у галузі професійної освіти 

керівник: канд. пед. наук, доц., Ігнатенко Г.В.