03.11.2022 року професор кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва взяв участь у вебінарі «Маркетинг і логістика інновацій» організованого кафедрою професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище», який проходив у рамках реалізації Інноваційного віддаленого кластера «Електроімпульс».

vibinar

Звітування аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта

   17 січня 2022 року відбулося засідання  кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва. На порядку денному -  звітування аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти» про виконання індивідуального наукової  роботи за І півріччя 2021-2022 навчального року.

image014

Відбувся захист магістерських робіт, які виконувались на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва студентами денної форми навчання

   28 грудня 2021 року відбувся захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти факультету технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які навчаються за спеціальністю 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології).

   Відповідно до наказу ректора № 403 від 08.11.2021 р. створена державна екзаменаційна комісія у складі: Логінов Андрій Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, викладач ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ», голова комісії. Члени комісії: Грудинін Борис Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологічної і професійної освіти, заступник голови комісії; Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

1