З 21 по 24 грудня на  кафедрі технологічної та професійної освіти відбулися захисти курсових робіт з методики навчання технологій студентів денної та заочної форм навчання 22-Т, 41-Т, 70-21Т, 78-42Т та 74-21Т груп факультету технологічної та професійної освіти, що навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр». Захист відбувся в форматі он-лайн за допомогою платформи Zoom.
   У процесі захисту курсових робіт студенти показали достатній рівень сформованості методичної компетентності та продемонстрували здатність обґрунтовувати  вибір об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів певного класу, підбирати основну та додаткову технології виготовлення виробів, оптимально розподіляти час між проєктами, складати матрицю та календарно-тематичний план уроків трудового навчання, добирати теоретичні відомості до обраної техніки виготовлення виробу, визначати найбільш доцільні форми та методи навчання, розробляти навчальні засоби та методику їх використання в освітньому процесі, формулювати методичні рекомендації до проведення уроків.
Вітаємо студентів  з успішним захистом курсових робіт з методики навчання технологій та бажаємо творчої наснаги та успіху під час написання кваліфікаційної дипломної роботи!