РЕЗОЛЮЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
 
  Організатори конференції: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
.
   У роботі конференції прийняли участь 357 учасників із України та 8 закордону.
 Основна мета Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» – обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо теоретичного та методичного забезпечення підготовки майбутнього педагога до впровадження в освітній процес інноваційних технологій.
 
   За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними закладами вищої освіти України і зарубіжних країн, де ведеться підготовка майбутніх педагогів професійного навчання. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів.
2. Розширити взаємодію ЗВО у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.
3. Посилити зв'язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів до вирішення наукових проблем професійної освіти.
4. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень з проблем професійної освіти.
5. Продовжити обмін досвідом і забезпечити можливість ведення дискусій сучасних проблем професійної освіти між вченими, які представляють різні ЗВО України і країни ближнього і дальнього зарубіжжя.
6. Підтримати науково-дослідну і практичну діяльність кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка щодо удосконалення і подальшого розвитку спеціальності  «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)».
7. Схвалити видання Збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
   
   13 травня 2022 року на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», ініціатором проведення якої стала кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.
   Зважаючи на ситуацію, в якій перебуває Україна, внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації цьогоріч конференція відбулася в заочному форматі.
   У роботі конференції взяли участь понад 350 знаних та молодих науковців (члени-кореспонденти, доктори та кандидати наук, директори та методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачі професійного навчання, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники, майстри виробничого навчання, магістранти та студенти). Конференція об’єднала більше 16 областей України.
   Ідейним натхненником проведення цьогорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції став доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Ковальчук Василь Іванович.
Цьогоріч співорганізаторами заходу стали Інститут професійної освіти НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти НАПН України, Національний авіаційний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, Відокремлений структурний підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Науково-програмний комітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за плідну працю.
   За результатами роботи укладений збірник наукових праць, а усі учасники конференції отримають сертифікати.
Детальніше з тематикою доповідей та програмою конференції можна ознайомитись за посиланнями: http://tpgnpu.ho.ua/, http://tpgnpu.ho.ua/index.php/struktura/kafedra-po-ta-tsgv/49-konferentsii-sh?layout=blog, http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka.html

 

Opanasenko

Підключення до конференції доступне за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/2165179876?pwd=dG45L2dVZmttZzNXQTVTbGNWaFo5dz09
Ідентифікатор конференції: 216 517 9876
Код доступу: 11111
 

06.05.2022.1

 

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1

Vovk zaprosh lekcija

Посилання на конференцію ZOOM:
Ідентифікатор конференції: 405 671 3450
Код доступу: 1111
 

 

ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

   Глухівський національний університет імені Олександра Довженка повідомляє, що припиняє співробітництво з закладом освіти "Мозирський державний педагогічний університет імені І. П.Шамякіна" та припиняє дію договору про співробітництво від 18.05.2011 р. у зв'язку з підтримкою Білоруссю протиправної політики Росії, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, яку розцінюємо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії.
Барановицьким державним університетом (договір про двостороннє співробітництво від 16.05.2017 р.)

Відповідь на лист від 16.03.2022 р.

 

Навчально –педагогічна (безвідривна) практика студентів
за ОПП
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»

1 pb