НАУКОВІ ТЕМИ
КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
1. 177/17.01.17 «Теоретико-методичні засади комплексного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів професійного навчання».
№ державної реєстрації RK0117U004242
2. «Розвиток педагогічної майстерності педагога професійного навчання в умовах освітніх трансформації».
№ державної реєстрації 0119U000357
 
Виконавці: Ковальчук В.І., Ігнатенко Г.В., Логінов М.І., Росновський М.Г., Самусь Т.В., Опанасенко В.П., Вовк Б.І., Єрмоленко Є.І., Маринченко Є.О.
Зміст роботи: складання картотеки, аналіз наукової літератури по темі дослідження; проведення науково-педагогічних досліджень, формулювання попередніх висновків та пропозицій, збір інформації для написання кожним викладачем двох наукових статей та публікації їх у фахових виданнях.
Очікувані результати: наукові публікації викладачів, дослідні матеріали для магістерських робіт та кандидатських дисертацій, методичні вказівки до вивчення окремих навчальних дисциплін, зокрема, написання комплексної курсової роботи з механізації с.-г.; доповіді на наукових конференціях; наукові статті у академічних та фахових національних журналах, тези доповідей.
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕМАТИКА
КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
1. Теоретико-методичні засади комплексного підходу до фахової підготовки вчителів технологій та викладачів професійного навчання».
№ державної реєстрації RK 0117U004242
 
Виконавець: Курок В. П.
Зміст роботи: Розроблення теоретичних та методичних засад підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійного навчання в ЗВО.
Очікувані результати:
 1. Підготувати та провести міжнародну конференцію (співорганізатор);
 2. Підготувати та провести ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із технологічної освіти (співорганізатор);
 3. Підготувати та провести регіональний науково-методичний семінар (співорганізатор);
 4. Взяти участь у міжнародних і загальнодержавних конференціях;
 5. Рецензувати автореферати кандидатських і докторських дисертацій;
 6. Організовувати роботу та вести спеціалізовану вчену раду Д 56.146.01;
 7. Керувати підготовкою:
  а) доповідей студентів: на Всеукраїнських і Міжнародних конференціях (5 доповідей) та у ЗВО;
  б) 3 студентських наукових публікацій в університетському виданні.
 8. Підготувати студента до участі у всеукраїнській олімпіаді.
 9. Керувати студентською проблемною групою «Методист».
 10. Організувати діяльність наукової лабораторії.
 
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕМАТИКА
КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тема: Організаційно-педагогічні умови комплексного підходу до формування фахових компетентностей викладачів професійного навчання.
Виконавці: Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Бондаренко М. І., Васенок Т.М., Зінченко А. В., Хоменко О. Г., Базурін В. М., Литвинова Н. В., Толмачов В. С., Маринченко І. В., Перунок О. М., Гриценко Л. Г.
Зміст роботи: виконувати аналіз наукової та методичної літератури для формування картотеки за темою дослідження; брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; формувати інформацію для написання статей у фахових виданнях кожним викладачем кафедри; здійснювати керування студентськими проблемними групами; реалізовувати діяльність наукової лабораторії.
Очікувані результати: публікація тез у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; друк статей у фахових виданнях кожним викладачем кафедри; доповіді здобувачів освіти, задіяних до проблемних груп на звітних науково-практичних конференціях, виготовлення макетів; діяльність наукової лабораторії.