2022-2023 навчальний рік
Список студентських наукових гуртків (проблемних груп) та наукових керівників
факультету технологічної і професійної освіти 2022-2023 н.р.:
Кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:
 

Назва проблемної групи

Керівник

1

Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога

доктор педагогічних наук, професор Ковальчук В. І.

2

Health-care competence of teacher of professional training

кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Т. В.

3

Younq researcher

кандидат педагогічних наук, доцент Опанасенко В. П.

5

Професійна підготовка сучасного педагога професійного навчання: проблеми і орієнтири

кандидат педагогічних наук, доцент Вовк Б. І.

4

Актуальні проблеми підготовки педагога професійного навчання (ППН) та фахівців у галузі професійної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Г. В.

6

Інноваційні технології в сільськогосподарському виробництві

доктор філософії, ст. викладач Маринченко Є. О.

 
 
2021-2022 навчальний рік
 Список студентських наукових гуртків (проблемних груп) та наукових керівників
факультету технологічної і професійної освіти 2021-2022 н.р.:
 
 кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:

п/п

Назва проблемної групи

Керівник

 
 

1.

Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога

професор, доктор пед. наук,  Ковальчук В.І.

 

2.

Актуальні проблеми підготовки педагога професійного навчання (ППН) та фахівців у галузі професійної освіти 

канд. пед. наук, доц., Ігнатенко Г.В.

 

3.

Інноваційні технології в сільськогосподарському виробництві

док. філософ. наук, асист. Маринченко Є.О., Єрмоленко Є.І.

 

4.

Younq researcher

ст. викладач, канд. пед. наук  Опанасенко В.П.

 

5.

Health-care competence of teacher of professional training

ст. викладач, канд. пед. наук, Самусь Т.В.

 

6.

Професійна підготовка сучасного педагога професійного навчання: проблеми і орієнтири

ст. викладач, канд. пед. наук, Вовк Б.І.

 
 
2020-2021 навчальний рік
 
Список студентських наукових гуртків (проблемних груп) та наукових керівників
факультету технологічної і професійної освіти 2020-2021 н.р.:
 
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога (науковий гурток)
Ковальчук В.І.
Сучасний педагог професійної освіти (науковий гурток)
Ігнатенко Г.В
Енерго та ресурсозбереження в рослинництві України (науковий гурток)
Росновський М.Г
Younq researcher (проблемна група)
Опанасенко В.П
Health-care competence of teacher of professional training (науковий гурток)
Самусь Т.В.
 Професійна підготовка сучасного педагога професійного навчання: проблеми і орієнтири
Вовк Б.І.
Затверджено на засіданні кафедри протокол №2 від 24 вересня 2020 р.
 
 
кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Науково-проблемна група «Антаблемент»
Бондаренко М.І.
Науково-дослідний гурток «Зодчії»
Хоменко О.Г
Науково-проблемна групи «IT &Robotics»
Толмачов В.С.
Науково-дослідний гурток «Художня обробка матеріалів»
Маринченко І.В.
Науково-дослідний гурток «Молодий науковець»
Перунок О. М.
Науково-дослідний гурток «Фахівець»
Гриценко Л.Г.
Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій
протокол №2 від "24" вересня 2020 р.
 
 
кафедри технологічної і професійної освіти:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Методист
Курок В. П.;
Білевич С.В.,
Хоруженко Т. А.;
Литвин О. М.
Автомобільний гурток «Картинг»
Дещенко О. М.
Моделювання і конструювання об’єктів праці науроках трудового навчання
Марченко С. С.
Затверджено на засіданні кафедри протокол № 2 від 24 вересня 2020 р.
 
2019-2020 навчальний рік
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків №19 від 19.11.2019 р.
про організацію студентської наукової роботи.
 
Кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:
Назва наукового гуртка, проблемної групи Керівник
1. Сучасний педагог професійної освіти Ігнатенко Г.В.
2. Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога Ковальчук В.І.
3. Сучасні інтенсивні технології в рослинництві Логінов М.І.
4. Роль педагога професійного навчання у впровадженні інноваційних технологій в закладах сільськогосподарського профілю Росновський М.Г.
5. Younq researcher Опанасенко В.П.
6. Health-care competence of teacher of Professional training Самусь Т.В.
7. Актуальні проблеми фахової підготовки педагога професійного навчання Вовк Б.І.

 

Кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій:  

Назва наукового гуртка, проблемної групи Керівник
1. Науково-проблемна група «Антаблемент» Бондаренко М.І.
2. Зодчії Хоменко О.Г.
3. Науково-проблемна група «IT &Robotics» Толмачов В.С.
4. Художня обробка матеріалів Маринченко І.В.
5. Науково-дослідний гурток «Молодий науковець» Перунок О. М.
6. Технології оздоблення Зінченко А.В.
7. Науково-дослідний гурток «Фахівець» Гриценко Л.Г.

Кафедра технологічної і професійної освіти:

Назва наукового гуртка, проблемної групи Керівник
1. Методист Курок В. П.; Дмитренко П. В.; Хоруженко Т. А.; Воїтелєва Г. О.;
2. «Автомобільний гурток «Картинг» Дещенко О. М.
3. Моделювання і конструювання об’єктів праці на уроках трудового навчання Литвин О.М.
Марченко С. С.