Курок Олександр Іванович – український педагог, доктор історичних наук, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 viber_2021-05-12_08-34-43.jpg

Коцур Віктор Петрович — доктор історичних наук, професор Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Національної спілки краєзнавців України.

Бріжатий Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету.
  Шакотько Віктор Васильович – кандидат педагогічних наук, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагрудний знак «Василь Сухомлинський». Лауреат обласної премії А.С. Макаренка, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного коледжу
ім. А. С. Макаренка.
2023 05 30 121050 Погорєльський Микола Миколайович
Директор Кролевецького ліцею №1 Кролевецької міської ради,
тел. (067) 423-31-31
Труш Ірина Анатоліївна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського НПУ ІМ. О. Довженка, здобувач освіти за ОНС «Доктор філософії».

Каленський Андрій Анатолійович

   У 1981 р. закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, спеціальність «Радіотехнічні засоби».
   У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів».
   У 2016 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей». Із 2017 р. і до теперішнього часу – завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПТО НАПН України