Склад вченої ради
факультету технологічної і професійної освіти
на 2023-2024 навчальний рік
 
 1. Бурчак С.О. – д-р пед. наук, професор, декан факультету технологічної і професійної освіти, голова вченої ради факультету;
 2. Шарапова О.О. – старший лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, секретар ради;
 3. Курок В.П., д-р педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, заступник голови вченої ради;
 4. Хоруженко Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член ради;
 5. Шевель Б.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член ради;
 6. Толмачов В.С. – кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член ради;
 7. Борисенко Н.А. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри технологічної і професійної освіти, член ради;
 8. Ковальчук В.І. – д-р педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член ради;
 9. Самусь Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член ради;
 10. Вовк Б.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член ради;
 11. Опанасенко В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член ради;
 12. Маринченко Є.О. – д-р філософії, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член ради;
 13. Маринченко І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, член ради;
 14. Васенок Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, член ради;
 15. Зінченко А.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, член ради;
 16. Бондаренко М.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, член ради;
 17. Хоменко О.Г. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, член ради;
 18. Бояринова І.О. - кандидат економічних наук, доцент, директор ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж ГНПУ імені Олександра Довженка»;
 19. Дмитренко В.М. – завідувач навчально-виробничими майстернями, голова профспілкового комітету факультету технологічної і професійної освіти, член ради;
 20. Сорока О.О. – здобувач освіти за ОНП «Доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, член ради;
 21. Аббасова А.Е. – студентка 6аМ-Т групи, член ради;
 22. Ципкіна Я.А. – студентка 41Т групи, член ради;
 23. Дробітько М.О. – студент 45-Пр(М) групи, член ради.

 

 

 План роботи факультеу