СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2022-2023 Н. Р.: 
 

1. Бурчак С.О. – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, голова вченої ради факультету.
2. Вовк Б.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, заступник голови вченої ради.
3. Вітюк Н.В. – провідний фахівець деканату факультету технологічної і професійної освіти, секретар вченої ради.
4. Курок В.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, член вченої ради.
5. Хоруженко Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член вченої ради.
6. Шевель Б.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член вченої ради.
7. Білевич С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член вченої ради.
8. Ковальчук В.І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член вченої ради.
9. Самусь Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член вченої ради.
10. Опанасенко В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член вченої ради.
11. Маринченко Є.О. – доктор філософії, ст. викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, член вченої ради.
12. Зінченко В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій, член вченої ради.
13. Васенок Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій, член вченої ради.
14. Зінченко А.В. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій, член вченої ради.
15. Бондаренко М.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій, член вченої ради.
16. Хоменко О.Г. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій, член вченої ради.
17. Дмитренко В.М. – завідувач навчально-виробничих майстерень, голова первинної профспілкової організації факультету, член вченої ради.
18. Василенко О.О. – здобувач освіти за ОНС «Доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, член вченої ради.
19. Заїка А.О. – здобувач освіти за ОНС «Доктор філософії» спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), член вченої ради.
20. Ципкіна Я.А. – студентка 31-Т групи, член вченої ради.
21. Дробітько М.О. – студент 35-Пр(М) групи, член вченої ради.

 

 План роботи факультеу