Історія факультету.
   22 жовтня 1888 року ознаменувалося для Глухівського учительського інституту датою відкриття і посвячення класу ручної праці. На теренах України це був перший вищий  навчальний заклад, який здійснював підготовку майбутніх учителів праці. Отже, без перебільшення можна констатувати, що з цієї дати розпочався розвиток учительської технологічної освіти на території сучасної України, а Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка є її альма-матір’ю.
   У 1972 р. на базі Глухівського педінституту був створений факультет загальнотехнічних дисциплін, на базі якого готували вчителів трудового навчання за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Підготовка була спрямована на задоволення кадрових потреб шкіл Сумської, Чернігівської та Полтавської областей.
   Історична розвідка засвідчує, що факультет загальнотехнічних дисциплін є одним із флагманів освітньої, навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Глухівського НПУ ім. О. Довженка. За свого існування факультет підготував близько десяти тисяч фахівців. Наші випускники завжди були гордістю університету, серед них не лише керівники всіх рівнів АПК, фахівці сільськогосподарських підприємств, а й учені – доктори і кандидати наук.
   Серед видатних постатей факультету на особливу увагу заслуговує Віктор Дмитрович Симоненко – видатний учений в галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії освіти.
   У період 1976–1987 рр. В. Д. Симоненко працював завідувачем кафедри трудового навчання, деканом факультету підготовки вчителів праці, проректором з навчальної роботи. Автор багатьох наукових праць із педагогіки, економіки, підручників із технологій для закладів загальної середньої освіти. Учений підготував більш ніж 130 кандидатів наук і 20 докторів наук.
   Саме Глухівський період діяльності В. Д. Симоненка пов’язаний із розробленням проблем професіональної орієнтації і створенням потужного колективу однодумців-дослідників на базі лабораторії професійної орієнтації, яку було створено в 1977 р. На тривалий час лабораторія стала провідним науковим центром з розроблення проблем професійної орієнтації в колишньому СРСР.
   Сьогодні професійна освіта в Україні представлена низкою вчених, які вийшли з лабораторії профорієнтації, а саме: М. С. Янцур (кандидат педагогічних наук), О. М. Зайцева (кандидат педагогічних наук), В. П. Зінченко (кандидат педагогічних наук), О. М. Литвин (кандидат педагогічних наук), Г. В. Ігнатенко (кандидат педагогічних наук), Г. О. Воїтелєва (кандидат педагогічних наук), В. Б. Харламенко (кандидат педагогічних наук), Н. А. Гришакова, Є. І. Мегем (кандидат педагогічних наук), С. В. Осадчий (кандидат педагогічних наук), М. Б. Коломієць (кандидат педагогічних наук) та ін.
   Іншим видатним випускником факультету є Микола Сергійович Янцур, який у період 1974–1978 рр. опановував спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни». Наукова робота вченого пов’язана з дослідженнями проблем вдосконалення трудового навчання і професійної орієнтації учнівської молоді та підготовки психолого-педагогічних кадрів до їх реалізації. М. С. Янцур опублікував понад 800 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 30 навчальних посібників, із них 6 з грифом МОНУ, 2 словники, 4 довідники, понад 100 наукових статей, низка методичних посібників і рекомендацій, навчальних програм для шкіл загальної середньої освіти і ЗВО та тез у багатьох періодичних виданнях.
   Становлення й розвиток факультету пов’язані з діяльністю деканів О. Воробйова, А. Коваленка, В. Симоненка, М. Гуренкова, В. Кумеського, І. Гапича, П. Короткова, С. Осадчого, Т. Васенок, В. Гридякіна, С. Ігнатенка, Б.Грудиніна, а також завідувачів кафедр М. Сегеди, Є. Мегема, М. Гуренкова, А. Горшкова, І. Гапича, Л. Шильмана, Г. Воїтелєвої, В. Курок, В. Стешенка, О. Лівінського, М. Логінова, Г. Ігнатенко. Є. Мегема, М. Янцура, М. Волоса, М.Бондаренка, В.Ковальчука та ін.
   На сьогодні факультет має назву «Факультет технологічної і професійної й освіти».
   У складі факультету функціонують три випускові кафедри: технологічної і професійної освіти; професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; професійної освіти та комп’ютерних технологій.
   Вони здійснюють підготовку фахівців за чотирма спеціальностями: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 015.01 Професійна освіта (Будівництво); 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства).
   Осередком технологічної освіти в Сумській області є кафедра технологічної і професійної освіти. Її очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, член Європейської асоціації з безпеки Віра Панасівна Курок.
   З 2016 р. при кафедрі технологічної і професійної освіти функціонує науково-дослідна лабораторія «Професійна підготовка вчителів технологій». Головна мета лабораторії спрямована на вивчення й аналіз теоретико-методологічних основ і передової вітчизняної та закордонної практики професійної підготовки вчителя технологій у педагогічних університетах. Лабораторія організовує різноманітні заходи, зокрема, обласні, місцеві, районні науково-методичні семінари. Члени лабораторії керують написанням магістерських робіт і підготовкою статей до збірників наукових праць, готують наукові статті, беруть участь в організації та проведенні заходів із вивчення і відродження національних традицій, у роботі конкурсів творчих робіт учнів шкіл і позашкільних закладів.
   Останні результати досліджень кафедри були представлені на VIII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та ІV Міжнародній виставці «World Edu» (2016 р.). Наукова робота проф. В. П. Курок та доц. Б. О. Шевеля «Використання історичного досвіду в організації сучасної системи інженерно-педагогічної освіти» нагороджена дипломом першого ступеня.
   Кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва на сьогодні є провідною в підготовці інженерно-педагогічних кадрів, а саме педагогів професійного навчання сільськогосподарського профілю для закладів професійної освіти Сумської, Чернігівської, Полтавської та інших областей України. Наразі кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Тетяна Володимирівна.
   Кафедру професійної освіти та комп’ютерних технологій очолює з вересня 2023 року Маринченко Інна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
   На глибоку повагу заслуговують випускники факультету, які пов’язали своє життя зі школою і мають значні професійні здобутки. Серед них – Володимир Миколайович Борщ – директор Ярославецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (активно працює над удосконаленням методичної бази з підготовки вчителів трудового навчання та технологій і є автором низки навчально-методичних праць); Олександр Анатолійович Красовський – учитель трудового навчання Глухівської ЗОШ № 1 (учитель року 2007 в номінації «Трудове навчання»), Сергій Миколайович Тищенко – учитель трудового навчання Глухівської ЗОШ № 2 (його учні багато років посідають призові місця на всеукраїнських олімпіадах з трудового навчання); Сергій Миколайович Кириченко – учитель трудового навчання та фізичної культури Глухівського навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 4 (переможець міського конкурсу «Професіонал 2016 року» у номінації «Золоті руки»); його ім’я занесено до Книги Пошани Глухівської міської ради); Ольга Юріївна Медвідь – учитель трудового навчання вищої категорії Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель-методист, відмінник освіти України, заслужений учитель України. Вона є співавтором низки підручників та посібників з трудового навчання, членом робочої групи, що здійснила оновлення програми з трудового навчання для 5–9 класів, програм з технологій для 10–11 класів.
   Згідно зі статистичними даними, близько 80% педагогічних працівників, які працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини, є випускниками Глухівського НПУ ім. О.Довженка. Серед них випускники факультету технологічної і професійної освіти: директори – ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» Новобранний О.В., ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» Камишанська В.О., ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» Сікірніцький С.В., Конотопський професійний аграрний ліцей Водоп’янов А.В., заступник директора НМЦ професійно-технічної освіти у Сумській області Скиба В.М., голова Сумської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Осадчий С.В. та багато інших.
   Факультет підтримує творчі зв’язки з низкою наукових установ України. Це дало змогу підписати договори з лабораторіями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській області щодо подальшої спільної діяльності в напрямі вдосконалення і модернізації підготовки майстрів виробничого навчання та викладачів професійного навчання для професійних навчальних закладів України в рамках ступеневої освіти.