ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» 8 квітня 2021 Progr__K.Pod._2021.jpg
Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 23 квітня 2021 р. Zbirn._NAY_2021.jpg

Програма IV Міжнародного симпозіуму Соціокультурний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація IX Міжнародної науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (23 квітня 2021 року)

Progr_NAY_2021.jpg

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 2 квітня 2021 року, Глухівський НПУ ім. О. Довженка

2021-05-24_103909.jpg
  

МАТЕРІАЛИ ЩОРІЧНОЇ ЗВІТНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ПЕРЕДВИЩОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ, АСПІРАНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЧАСТИНА 2 (ЗДОБУВАЧІ ОНС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ») 11 – 12 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

 

 
 
Програма щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених» (м. Глухів, 11-12 березня 2021 р.)
Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених (м. Глухів, 11-12 березня 2021 р.)
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (монографія) 2020
monografiya_Kovalchuk.jpg
«ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» МАТЕРІАЛИ ЗВІТНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (ОНС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ») 6 – 7 ЛЮТОГО 2020 РОКУ

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» (6 – 7 лютого 2020 року)

Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару 5 листопада 2020 року  
Глухівські наукові читання − 2020
Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2020 р. Zbirn._NAY_2020.jpg

III Міжнародного симпозіуму Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація VІII Міжнародної науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (20 березня 2020 р.)
Progr_NAY_2020.jpg

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» 28 квітня 2020

Progr__K.Pod._2020.jpg
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р.)
   
Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції 22 березня 2019 р. Zbirn._NAY_2019.jpg

ПРОГРАМА

II Міжнародного симпозіуму Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація VІI Міжнародної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (22 березня 2019 р.)
Progr_NAY_2019.jpg
 Глухівські наукові читання 2019
 Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (3 квітня 2019 р.)  
 Семінар підготовка майстра 2019