aspir-01.jpg  

Каганцова Тетяна Миколаївна Директор КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Глухівської міської ради.

2020р закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 011 - "Освітні, педагогічні науки". Тема дисертації " Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної освіти"
 aspir002.jpg  

Вовк Богдан Іванович – старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2018р. закінчив аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання».

 aspir003.jpg  

Маринченко Євгеній Олегович - старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2020році. закінчив аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».ь

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві».
 aspir004.jpg  

Єрмоленко Євген Ігорович старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2020році. закінчив аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Тема дисертації: "Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності" 
 aspir005.jpg  

Самусь Тетяна Володимирівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2016році. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю  13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки».
 aspir006.jpg  

Опанасенко Віталій Петрович - старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 2016р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу».
 aspir007.png  

Литвинова Наталія Вікторівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2018 р. – закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю в процесі виробничої практики».
 aspir008.png  

Зінченко Альбіна Валеріївна - старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2016 р. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування у майбутніх учителів технології готовності до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних навчальних закладів» .
aspir-17.jpg

Борисенко Надія Анатоліївна - старший викладач, кандидат педагогічних наук кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2016 р. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи» 
aspir-19.jpg

Біліченко Тетяна Михайлівна -  викладач у Відокремленому структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка"

У 2020 р. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертації: «Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М. В. Богдановича (1925 - 2006 рр.)»
aspir-21.jpg

Шевченко Людмила Миколаївна - вчитель інформатики Комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області»

У 2020 р. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін».
aspir-23.jpg

Бикова Тетяна Борисівна – викладач у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

У 2021 р. закінчила аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації: «Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання».
aspir-25.jpg

Шевель Борис Олександрович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2011 р. - закінчив аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».
   

 

 
Зінченко Володимир Павлович – доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
Закінчив у 1978р. Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва – Ценського, факультет загальнотехнічних дисциплін зі спеціальності загальнотехнічні дисципліни, кваліфікація: учитель загальнотехнічних дисциплін.
   
Янцур Микола Сергійович – канд. .пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Рівненського державного гуманітарного університету.
Закінчив у 1978р. Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва – Ценського, факультет загальнотехнічних дисциплін за спеціальностю загальнотехнічні дисципліни, кваліфікація: учитель загальнотехнічних дисциплін.
   
Погорєльський Микола Миколайович – директор Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Кролевецької міської ради, на посаді директора шкіл з 1985року.
Закінчив у 1982р. Глухівський  державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва – Ценського, факультет загальнотехнічних дисциплін за спеціальностю загальнотехнічні дисципліни, кваліфікація: учитель загальнотехнічних дисциплін.

 

   Осадчий Сергій Васильович. Закінчив Глухівський педагогічний інститут
імені С. М. Сергєєва-Ценського в 1991 році, отримав повну вищу освіту за  спеціальністю «Трудове навчання та профорієнтаційна робота, кваліфікацію вчитель трудового навчання та професійної роботи. З 2010 р. - голова Сумської обласної профспілки працівників освіти та науки.
 
   
Грудинін Борис Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти.
Закінчив у 1996 р. Глухівський   державний   педагогічний   інститут ім. С. М. Сергеєва-Ценського, факультет загальнотехнічних дисциплін за спеціальностю загальнотехнічні дисципліни, кваліфікація: учитель трудового навчання та фізики.