Студентська профспілка

Профгрупорг


Яна Ципкина – здобувачка освіти за ОПП «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)»
(спеціальність 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»)

2022 02 16 214806
 2022 02 16 215250

 Заступник профгрупорга


Дробідько Михайло – здобувач освіти за ОПП «Професійна освіта (Технологія виробів продуктів сільського господарства)» (спеціальність 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»)