СПІВПРАЦЯ
(угоди та договори)
 
 1. Договір з ПП "АВТОГАЗ-СУМИ" на проведення технологічної практики здобувачів освіти закладів вищої освіти (2023).
 2. Договір на проведення практики студентів закладів вищої освіти з ДПТНЗ "Недригайлівське вище професійне училище" (2022)
 3. Договір про наукову співпрацю між кафедрою професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського державного гуманітарного університету і кафедрою інноваційних освітніх технологій та профорієнтології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 2011 р 
 4. Договір про стажування науково-педагогічних працівників між Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  2020 р.

 5. Меморандум про соціальне партнерство та співробітництво між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка та Центром проблем імплементації Європейського соціального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2016 р.

 6. Договір про науково-педагогічну співпрацю з ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 7. Договір про науково-педагогічну співпрацю з КРИВОРІЗЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
 8. Договір про спільну науково-педагогічну діяльність та творче співробітництво між кафедрами ГНПУ ім. О.Довженка та Чернівецьким національним університетом Юрія Федьковича.
 9. Угода про співпрацю між кафедрою професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва ГНПУ ім. О.Довженка (м. Глухів), кафедрою професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО "Університет мереджменту освіти" НАПН України (м. Київ) та кафедрою методики професійної освіти та соціально-гуманіторних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України (м. Біла Церква)
 10. Угода про партнерство з компанією Allbau
 11. Договір про співпрацю з Хмельницьким національним університетом
 12. Договір про наукову співпрацю з Інститутом української мови НАН України
 13. Угода з Національною академією педагогічних наук України
 14. Угода про співпрацю з Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя
 15. Договір про співробітництво з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
 16. Угода про співпрацю з Національною академією педагогічних наук України
 17. Угода з Конотопським ВПУ
 18. Угода з Путивльським ліцеєм
 19. Угода з Сумським ВПУ
 20. Угода з Шосткинським ВПУ
 21. Угода з Конотопським ПТУ
 22. Угода про співпрацю з ТОВ «СІКА Україна»
 23. Угода про співпрацю з Київським університетом будівництва та архітектури
 24. Угода про співпрацю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Київбудпроект»
 25. Договір про науково-педагогічну співпрацю з навчально –науковими підрозділами Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
 26. Договір на проведення практики студентів ЗВО з Коломийським індустріально-педагогічним фаховим коледжем
 27. Договір про спвіпрацю з ІПТО НАПН України