Склад Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів
і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти

2021 11 15 105933

  

МАРИНЧЕНКО ІННА ВІТАЛІЇВНА

Голова Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій.

 Наукова проблема, над якою працює:

«Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання засобами цифрових технологій».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів технологій та педагогів професійного навчання, використання інноваційних технологій в освіті, розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 110236

ТРОПАК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

Заступник голови Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки.

Наукова тема над якою працює:

«Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх вчителів технологій у ЗВО».

Коло наукових інтересів: інформаційно-цифрова компетентність, підготовка вчителів технологій у ЗВО.

 Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 110722 

АНТЮШКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Заступник голови Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС «Бакалавр» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання), 25-Пр(Б) групи.

 Наукова проблема, над якою працює: «Використання інноваційних технологій у підготовці здобувачів професійної освіти будівельного профілю».

Коло наукових iнтересiв: інноваційні технології, модернізація підготовки здобувачів професійної освіти будівельного профілю.

 Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 12 30 203341  

ТИМОШЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Голова Студентського наукового товариства факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС «Магістр» за спеціальністю 015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

 

Наукова проблема, над якою працює:  «Інноваційні технології навчання у професійній діяльності педагога».

Коло наукових інтересів: інноваційні технології підготовки майбутнього педагога професійного навчання, удосконалення методики викладання фахових дисциплін, використання інноваційних технологій в освіті.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 12 30 203417  

СЕДЕНЬ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

Заступник голови Студентського наукового товариства факультету технологічної і професійної освіти, здобувачка освіти ОПП Першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність: 015 Професійна освіта.

Наукова проблема, над якою працює:  «Професійна підготовка сучасного педагога професійного навчання: проблеми і орієнтири».

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми підготовки майбутнього педагога професійного навчання, науково-методична робота, виховна діяльність, інноваційна діяльність педагога професійного навчання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 12 30 203450  

ОЛЕКСЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, секретар Студентського наукового товариства факультету,  здобувач освіти ОПП Першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність: 015 Професійна освіта.

Наукова проблема, над якою працює:  «Методичні заняття з підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в умовах дуальної освіти».

Коло наукових інтересів: використання інноваційних технологій у галузі легкої промисловості, впровадження дуальної освіти.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 111001  

АНДРОСЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, асистент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту.

Наукова проблема, над якою працює:

«Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання і технологій в умовах магістерської підготовки».

Коло наукових iнтересiв:

Удосконалення пiдготовки учителiв трудового навчання i технологiй, формування педагогiчної майстерностi майбутнiх фахiвцiв, використання iнновацiйних технологiй в освiтi.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 111130  

ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, асистент кафедри технологічної та професійної освіти.

 Наукова проблема, над якою працює:

Наукова проблема, над якою працює: «Інтеграція різнопредметних знань і вмінь учнів у процесі проєктно-технологічної діяльності».

Коло наукових інтересів: упровадження апсайклінг-проєктів на уроках трудового навчання та технологій; дизайн предметів інтер’єру; організація комп’ютерного тестування в дистанційному навчанні.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 111346   

ГРЕБЕНИК АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки.

 Наукова проблема, над якою працює:

«Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту у фаховій підготовці».

Коло наукових інтересів: удосконалення фахової підготовки майбутніх бакалаврів залізничного транспорту.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 112436 

 

ЖУКОВА ДАР`Я ВІТАЛІЇВНА

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

 Наукова проблема, над якою працює:

«Розвиток креативності майбутніх педагогів професійного навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва».

Коло наукових інтересів: проблеми розвитку креативності у майбутніх педагогів професійного навчання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 112640 

 

 ЗАЇКА АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

 Наукова проблема, над якою працює:

«Формування цифрової компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю у фаховій підготовці».

Коло наукових інтересів: формування цифрової компетентності фахівців сільськогосподарського профілю у фаховій підготовці.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 112823   

КАРАСЬ ОЛЕНА ДМИТРІВНА

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

 Наукова тема над якою працює:

«Формування мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного навчання із документознавства у фаховій підготовці».

Коло наукових інтересів: мовленнєва культура, культура мовлення, культура мови, документознавство, бакалаври професійного навчання із документознавства.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 112952   

КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки.

 Наукова тема над якою працює:

«Підготовка майбутніх педагогів виробничого навчання до організації позаурочної навчально-методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Коло наукових інтересів: організація позаурочної навчально-методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Електронна пошта: - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 114011   

МАКСИМОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

Наукова тема над якою працює:

«Формування технічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання автотранспортного профілю в коледжах».

Коло наукових інтересів: наукова діяльність у межах автотранспортного профілю.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 2021 11 15 114219  

МАРИНЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

Наукова тема над якою працює:

«Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві»

Коло наукових інтересів: підготовка педагогів професійного навчання до інноваційної діяльності, впровадження інноваційних технологій у сільськогосподарське виробництво.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 114415   

ПРИЛЕПА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

 Наукова тема над якою працює:

«Організаційно-педагогічні умови формування кросдисциплінарних навичок у майбутніх педагогів професійного навчання».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх педагогів професійного навчання, формування кросдисциплінарних навичок.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 2021 11 15 114540  

СОРОКА ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

Наукова тема над якою працює:

«Формування готовності майбутніх майстрів виробничого навчання до використання цифрових технологій у професійній діяльності».

Коло наукових інтересів: використання цифрових технологій в освіті, підготовка майстрів виробничого навчання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2021 11 15 114716 

 

ЧОРНОБАЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Член Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету технологічної і професійної освіти, здобувач освіти ОС Доктор філософії, спеціальність: 015 Професійна освіта.

 Наукова тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх фахівців з агроінженерії до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх фахівців з агроінженерії, використання інноваційних технологій в освіті.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.