03 листопада на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педпрактики (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача) здобувачами освіти спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» групи 62 М-Пр (К). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom. Модиратор конференції, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій І.В. Маринченко, яка керувала всім процесом її проходження. На зв'язок вийшли всі студенти вказаної групи, групові керівники, методисти Васенок Т.М., Маринченко І.В. та завідувач практиками Бондаренко А.П.

2021 11 15 100526

Звітна конференція з педагогічної практики
на кафедрі технологічної і професійної освіти факультету ТПО
 
   На факультеті технологічної і професійної освіти 8.04.2021 р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з навчально-залікової педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти на робочому місці вчителя трудового навчання, інформатики. В цей день о 16.00 захищалися студенти груп 22-Т і 41-Т, які з 15.02.2021 р. до 28.03.2021 р. поглиблювали свою психолого-педагогічну та методичну підготовку в 5-9 класах шкіл міста і району.
   Конференція була організована та проведена кафедрою технологічної та професійної освіти (організатор Литвин О.М.) в форматі відео-конференції за допомогою сервісу Zoom. Не зважаючи на те, що студентам довелося виходити на відео-зв'язок з населених пунктів з нестійким інтернетом, завдяки вдалому керівництву доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України В.П. Курок та злагодженій роботі всього колективу кафедри, конференція пройшла  успішно.
На зв'язок  вийшла більшість студентів указаних груп та їх групових керівників, методистів з трудового навчання, методистів з інформатики, консультант з психології. Всім бажаючим виступити було надано слово. Студенти під час виступів широко використовували фото і відео-презентації.
   У своїх виступах вони не тільки звітувалися про виконану роботу, а й ділилися досвідом її проведення в умовах карантину, торкалися деяких проблемних питань, висловлювали пропозиції щодо покращення підготовки до педагогічних практик.
Доповнили виступи студентів та дали оцінку їхній роботі завідувач кафедри Курок В.П. і викладачі: Білевич І.В., Білевич С.В., Дещенко О.С., Литвин О.М., Марченко С.С., Рябко Ю.В., Хоруженко Т.А., Шевель Б.О.
   Звітна конференція з навчально-залікової педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти на робочому місці вчителя трудового навчання, інформатики була насиченою, активною і змістовною.
Реєстрація учасників, організаційні запитання:
 
   
 
Захист практики в умовах дистанційного навчання магістрантами
ОП «Професійна освіта (Будівництво)»
 
   Згідно з навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 015.01 Професійна освіта (Будівництво) студенти 62 М-Пр (Б)з групи факультету технологічної і професійної освіти з 09.11.2020 р. по 22.11.2020 р. проходили практику (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача) на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
   Підсумкова конференція із захисту означеної практики відбулась 01 грудня 2020 р. Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom».
Педагогічна практика мала на меті формування в магістрантів загальних та фахових компетентностей шляхом залучення їх до вивчення та аналізу системи управління освітнім процесом на рівні закладу, формування готовності до викладання дисциплін циклу професійної підготовки педагогів професійного навчання, а також здійснення виховної роботи в ролі куратора студентської групи.
Під час проходження педпрактики магістранти ознайомилися із педагогічним досвідом роботи викладачів закладу, проводили бесіди з викладачами закладу вищої освіти, кураторами, студентами, також проводили залікові заняття та брали участь в організації позанавчальної діяльності, аналізували комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також навчальні досягнення студентів з дисциплін професійної підготовки, відвідували заняття та виховні заходи.

   Упродовж 02 листопада на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у ЗВО на робочому місці викладача здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» групи 62 М-Пр (К) та спеціальності 015.01 Професійна освіта (Будівництво) (62 М-Пр (К)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.
   Модиратор конференції, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій Н.В. Литвинова, яка керувала всім процесом її проходження.
На зв'язок вийшла більшість студентів вказаних груп та їх групових керівників, методистів Васенок Т.М., Маринченко І.В, Зінченко А.В., Литвинова Н.В., Хоменко О.Г.
   Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.
 
 
Захист технологічної практики студентами спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво)
та спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»
 
   Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів передбачено проходження технологічної практики. 11 листопада 2020 року на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист технологічної практики здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (група 21-ПрК,35-ПрК), а також спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво)(група 24 -ПрБ). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.
Практика тривала з 07.09.2020 р. до 30.10.2020 р.
   Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена звітня документація. Студенти підкреслили її важливість у першу чергу в удосконаленні здатностей теоретичних  здобутків використовувати на практиці.
Викладачі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Н.В.Литвинова., Л.Г.Гриценко (груповий керівник 24-ПрБ) ,І.В. Маринченко (груповий керівник 21-ПрК), А.В.Зінченко (груповий керівник 35 -ПрК) які брали участь у конференції, відмітили, що  низка студентів працювали на «відмінно». Першочергово це : Супрунов Є.,Хорєва І.,Гирич К.
   Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.