Заступники декана:

- з навчальної роботи

Васенок Тетяна Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент 

 

- з наукової роботи

Маринченко Євгеній Олегович - кандидат педагогічних наук, доцент.

 

- з профорієнтаційної роботи

 

Шевель Борис Олександрович
кандидат педагогічних наук, доцент

         

- з інформаційних та медіа-технологій

Толмачов Володимир Сергійович
кандидат технічних наук,
доцент

     

- відповідальний за дистанційну роботу і дуальну освіту

Марченко Станіслав Сергійович
кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи

Васенок Тетяна Михайлівна _Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій

 

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Вовк Богдан Іванович – організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, наукових досліджень і науково-технічних розробок; керівництво розробкою тематичних планів госпдоговірних тем; робота із залучення коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів та інших джерел фінансування наукових досліджень; контроль за виконанням наказів Міністерства освіти і науки України, ректора, рішень Вченої ради університету, термінових доручень Міністерства освіти і науки України стосовно наукової діяльності викладачів і студентів; організація роботи і здійснення контролю за виконанням заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час проведення науково-дослідних і експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах, відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 

Заступник декана з виховної роботи: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти і комп’ютерних технологій Маринченко Інна Віталіївна – здійснення планування, підготовки та проведення виховних заходів; організація роботи з кураторами академічних груп; виховних нарад і розгляд питань, що потребують колегіального рішення щодо проведення виховної роботи на факультеті; активна участь в організації студентського життя та побуту (розселення студентів у гуртожитку; розгляд питання проживання; сприяння організації медичних оглядів студентів; дотримання студентами порядку проведення освітнього процесу та правил поведінки; постійний моніторинг дотримання правил проживання в гуртожитках, виконання санітарно-гігієнічних норм у студентських гуртожитках.
Заступник декана з інформаційних та медіа-технологій: кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти Толмачов Володимир Сергійович – організація роботи з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками семестру/навчального року; розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів на офіційному сайті факультету; постійне оновлення офіційного сайту факультету.

Заступник декана з фізичного виховання: старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти Марченко Станіслав Сергійович – активне залучення студентів до спортивного життя вишу; керівництво роботою капітанів команд і старост груп, студенти яких займаються спортом; участь в організації і проведенні навчально-тренувальних занять і спортивних змагань у межах своєї компетенції, контроль за відвідуванням занять спортсменами у спортивних секціях і групах; здійснення контролю за успішністю студентів-спортсменів на факультеті; участь у складанні графіків навчально-тренувального процесу, групових і індивідуальних тренувальних планів, календаря і положень спортивних змагань, в організації і проведенні спортивно-масових заходів, у підготовці і комплектуванні спортивних команд для участі у спортивних змаганнях університету; проведення в університеті наглядної агітації і пропаганди спортивного способу життя.