ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВИПУСКНИКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,
НИНІШНІ ТА МАЙБУТНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ, ГОСТІ САЙТУ!
 
  Раді вітати Вас на сторінці веб-сайту одного з провідних факультетів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка –ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ!
   Наш факультет має цікаве історичне минуле, перевірені часом традиції виховання творчих особистостей, патріотів своєї країни, значний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців не лише для нашого регіону, але й для усієї України.
   Згідно зі статистичними даними, близько 80% педагогічних працівників, які працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини, є випускниками Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Серед них і випускники факультету технологічної і професійної освіти, зокрема, директори: О. Но­вобранний – ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей», В. Камишанська – ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», С. Сікірніцький – ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», А. Водоп’янов – Конотопський професійний аграрний ліцей; заступник директора НМЦ професійно-технічної освіти в Сумській області В. Скиба, голова Сумської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України С. Осадчий та багато інших.
   Історія факультету починається з 1972 р., коли на базі Глухівського педінституту був створений факультет загальнотехнічних дисциплін, який готував учителів трудового навчання за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Підготовка була спрямована на задоволення кадрових потреб шкіл Сумської, Чернігівської та Полтавської областей.
   Історична розвідка засвідчує, що факультет загальнотехнічних дисциплін є одним із флагманів освітньої, навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Глухівського НПУ ім. О. Довженка. За час свого існування факультет підготував близько десяти тисяч фахівців. Наші випускники завжди були гордістю університету, серед них не лише керівники всіх рівнів АПК, фахівці сільськогосподарських підприємств, а й учені – доктори і кандидати наук.
   Серед відомих постатей факультету на особливу увагу заслуговує Віктор Симоненко – видатний учений у галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії освіти. У період 1976–1987 рр. В. Симоненко працював завідувачем кафедри трудового навчання, деканом факультету підготовки вчителів праці, проректором із навчальної роботи. Автор багатьох наукових праць із педагогіки, економіки, підручників із технологій для закладів загальної середньої освіти. Учений підготував більш ніж 130 кандидатів наук і 20 докторів наук.
   Саме Глухівський період діяльності Віктора Симоненка пов’язаний із розробленням проблем професійної орієнтації і створенням потужного колективу однодумців-дослідників на базі лабораторії професійної орієнтації, яка функціонує з 1977 р. На тривалий час лабораторія стала провідним науковим центром із розроблення проблем професійної орієнтації в колишньому СРСР.
   Сьогодні професійна освіта в Україні представлена низкою вчених, які вийшли з лабораторії профорієнтації, зосібна: М. Янцур, кандидат педагогічних наук, О. Зайцева, кандидат педагогічних наук, В. Зінченко, кандидат педагогічних наук, О. Литвин, кандидат педагогічних наук, Г. Ігнатенко, кандидат педагогічних наук, Г. Воїтелєва, кандидат педагогічних наук, В. Харламенко, кандидат педагогічних наук, Н. Гришакова, Є. Мегем, кандидат педагогічних наук, С. Осадчий, кандидат педагогічних наук, М. Коломієць, кандидат педагогічних наук та ін.
   Знаним випускником факультету є Микола Янцур, який у період 1974–1978 рр. опановував спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни». Наукова робота вченого пов’язана з дослідженнями проблем удосконалення трудового навчання і професійної орієнтації учнівської молоді та підготовки психолого-педагогічних кадрів до їх реалізації. М. Янцур опублікував понад 800 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 30 навчальних посібників, із них 6 із грифом МОНУ, 2 словники, 4 довідники, понад 100 наукових статей, низку методичних посібників і рекомендацій, навчальних програм для закладів загальної середньої освіти і ЗВО та тез у багатьох періодичних виданнях.
   Становлення й розвиток факультету пов’язані з діяльністю деканів О. Воробйова, А. Коваленка, В. Симоненка, М. Гуренкова, В. Кумеського, І. Гапича, П. Короткова, С. Осадчого, Т. Васенок, В. Гридякіна, С. Ігнатенка, Б.Грудиніна, а також завідувачів кафедр М. Сегеди, Є. Мегема, М. Гуренкова, А. Горшкова, І. Гапича, Л. Шильмана, Г. Воїтелєвої, В. Курок, В. Стешенка, О. Лівінського, М. Логінова, Г. Ігнатенко. Є. Мегема, М. Янцура, М. Волоса, М.Бондаренка, В.Ковальчука та ін.
   Факультет підтримує творчі зв’язки з низкою наукових установ України. Це дало змогу укласти договори з лабораторіями Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській області щодо подальшої спільної діяльності в напрямі вдосконалення і модернізації підготовки майстрів виробничого навчання та викладачів професійного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти України.
   На сьогодні факультет технологічної і професійної освіти – це сучасний багатопрофільний навчально-практичний комплекс, потужний просвітницький, культурний та студентський центр дозвілля. 
   У складі факультету технологічної і професійної освіти функціонують три випускові кафедри: технологічної і професійної освіти; професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; професійної освіти та комп’ютерних технологій. Во­ни здійснюють підготовку фахівців за чотирма спеціальностями: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання); 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, технології переробки продуктів сільського господарства, харчові технології).
   Факультет готує здобувачів освіти за ОС Бакалавр (2,3 і 4 роки навчання) та за ОС Магістр (1рік 4 міс.).
   Бакалавр набуває базову вищу освіту в галузі іноземної філології і здобуває кваліфікацію викладача або перекладача з двох іноземних мов.
   
Студенти можуть навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

Запрошуємо відвідати сторінки сайту нашого факультету, де Ви можете знайти:

–        історія факультету;
–        професорсько-викладацький склад факультету;
–        особливості організації освітнього процесу;
–        умови вступу на навчання за спеціальностями факультету;
–        аудиторний фонд, спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи;
–        умови проживання студентів у гуртожитку;
–        читальні зали та бібліотеки університету;
–        фотогалерея факультету. 

Ми завжди раді Вам!