П.І.П: Сиротенко Лілія Аркадіївна
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітньо-наукова програма: Теорія і методика професійної освіти
Форма навчання: денна
Тема дисертації: «Формування економічної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій » (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 2 від 26 вересня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол № 5 від 27 листопада 2018 р.)
 
Науковий керівник: Шевель Борис Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент
Профілі:
ORCID  
ResearchGate
Publons  
Науковці України
Scopus
Web of Science