Розширене онлайн-засідання Ради Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених факультету технологічної і професійної освіти

1nt 2

1nt 2

   26 жовтня 2021 року відбулося розширене онлайн-засідання Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету технологічної і професійної освіти у форматі ZOOM-конференції за участю декана факультету доктора педагогічних наук, доцента Грудиніна Бориса Олександровича, який звернув увагу всіх присутніх на важливість розвитку молодіжної науки на факультеті, зазначив, що зустрічі членів наукового товариства факультету вже є доброю традицією. Декан факультету наголосив на тому, що щорічно ряди членів Наукового товариства факультету поповнюють нові активні учасники, висловив надію на подальшу успішну співпрацю Наукового товариства  з кафедрами та побажав студентам, аспірантам та викладачам нових досягнень у науці.

3nt 4

   Опанасенко Віталій Петрович кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва як гарант освітньої програми 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) вказав на важливість студентської науково-дослідної роботи, як однієї із найважливіших форм висококваліфікованої підготовки спеціалістів з вищою освітою та ознайомив присутніх із Положенням про студентську науково-дослідну роботу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Віталій Петрович розповів про програми академічної мобільності та міжнародні зв’язки університету.
4nt 5

  Особлива увага була приділена питанням академічної доброчесності, зокрема розвитку інформаційної грамотності, запобіганню академічному плагіату та дотриманню етичних норм в освітньо-науковому середовищі.  Гарант наголосив на важливості думки студентів для розвитку освітньої програми і закликав вносити пропозиції для удосконалення її складових. Під час засідання було заслухано звіти про діяльність Наукового товариства за 2020-2021 н.р.

6nt 7

7nt 8

8nt 9

9nt 10

   Зібрання розглянуло питання обрання Голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету технологічної і професійної освіти, а також затвердження голови, заступників та нових членів Ради студентського наукового товариства.

   Шляхом голосування Головою Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету технологічної і професійної освіти було обрано Маринченко Інну Віталіївну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій.
10nt 11 Головою студентського наукового товариства обрано Тимошенко Романа Вікторовича магістранта групи 6М-Пр(М).

11nt 1

   Відбулось обговорення проєкту плану заходів на 2021-2022 н. р. Пріоритетними напрямками виділено наступні: Участь в організації та проведенні І-ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Технологічна освіта» і «Професійна освіта». Участь в організації і проведенні Щорічної звітної науково практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених. Участь в організації заходів присвячених Дням науки в університеті. Участь у реалізації тем науково-дослідної роботи кафедр факультету. Участь в організації та проведенні Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів ХIІ «Глухівські наукові читання – 2022» та інших заходах.

   Представники спільноти молодих вчених факультету обговорили організацію та участь у Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання» – 2021», які відбудуться  8-10 грудня 2021 року. 

   Бажаємо Маринченко Інні Віталіївні та очолюваній нею Раді максимально розкрити науковий потенціал, студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених факультету технологічної і професійної освіти та всебічно сприяти їх професійному становленню та росту!