23 вересня 2021 р. факультет технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка приймав гостей – потужних учених в галузі професійної освіти: Лузана Петра Григоровича, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах і Каленського Андрія Анатолійовича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). Продуктивно пройшли зустрічі зі здобувачами освіти за ОС «Доктор філософії» спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), а також керівниками підрозділів факультету. Так, під час зустрічі зі здобувачами освіти проф. Лузан П. Г. виніс на обговорення стратегію якості підготовки кваліфікованих робітників, фахівців, що визначена домінантним напрямом модернізації освітнього процесу у всіх ланках професійної освіти – професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої професійно орієнтованої. На основі аналізу сутнісних характеристик оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників, фахівців, особливостей компетентнісного підходу у професійній освіті доповідач разом зі слухачами окреслили та обґрунтували принципи й умови визначення та оцінювання відповідності результатів навчання вимогам стандартів, освітньо-професійних програм, роботодавців тощо.
2021 11 02 002615
   Після відкритої лекції її основні моменти було обговорено в більш тісному колі – разом із завкафедри технологічної і професійної освіти доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом НАПН України Курок В. П., завкафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва доктором педагогічних наук, професором Ковальчуком В. І. та деканом факультету доктором педагогічних наук, доцентом Грудиніним Б. О. На закінчення зустрічі гостям було представлено аудиторний фонд факультету. Дякуємо нашим гостям, друзям Лузану П. Г. та Каленському А. А. за багаторічну плідну співпрацю та допомогу в організації цікавих науково-популярних заходів!
2021 11 02 002310
 
2021 11 02 002432
 
2021 11 02 002515
 
 
2021 11 02 002642
 
2021 11 02 002709
 
2021 11 02 002740