09 грудня 2021 року кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій Маринченко Інною Віталіївною проведено відкриту лекцію на тему: «Класифікація та основні властивості пряжи і текстильних ниток. Процеси прядіння та ткацтво» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).
   Лекцію проведено в дистанційному форматівідповідно до розкладуПри проведенні лекції І. В. Маринченко продемонструвала високий професіоналізм, вміння чітко структурувати навчальний матеріал, а також володіння педагогічною технікою. У процесі проведення лекції І. В. Маринченко використала засоби наочності у вигляді презентації, мультимедійних фільмів, схем тощо. Лекторка вправно наводила приклади з практики, які підтверджували та конкретизували викладений теоретичний матеріал і, водночас, активізували мислення студентів. Навчальний матеріал викладався лекторкою доступною, стисло; вживалися спеціальні терміни у відповідності з їх визначенням. Проведену лекцію було оцінено позитивно як таку, що відповідає вимогам вищої школи.
 
image002 image004
 
image006 image008
 
image010 image012