Навчально –педагогічна (безвідривна) практика студентів
за ОПП
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»

1 pb

Засвоєння фаху майбутніми педагогами професійного навчання за ОПП «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» здійснюється в умовах тісної інтеграції теоретичної та практичної підготовки.

Наразі для студентів другого курсу розпочалася практика «Навчально-педагогічна (безвідривна)». Практика поєднує теоретичне навчання у виші із самостійною роботою у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Мета практики – формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання шляхом практичного пізнання закономірностей педагогічної діяльності та оволодіння способами її організації, виховання потреби систематично поповнювати знання і творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Розпочалася практика настановною конференцією у формі круглого столу здобувачів освіти та її керівників доцента Ганною Ігнатенко та ст. викладача Богданом Вовк.

2 pb   3 pb

Наступним кроком стало ознайомлення зі структурою та організацією освітнього процесу ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» у процесі зустрічі з заступником директора з навчально-виробничої роботи Ганною Головко.

4 pb   5 pb

6 pb   7 pb

 

То ж бажаємо успішного проходження практики!