ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1

   21 квітня 2022 року з навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі» старшим викладачем кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, кандидатом педагогічних наук Вовком Богданом Івановичем було проведене відкрите лекційне заняття на тему: «Система охолодження двигуна внутрішнього згорання».
 Лекція проводилася для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції  та харчові технології) освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (гр. 13-Пр(М), 14-Пр(М), 25-Пр(М)).
   Богдан Іванович під час викладення лекційного матеріалу розкрив особливості роботи двигуна внутрішнього згорання. У лекції особливу увагу було звернено на призначення, класифікацію, загальну будову основних елементів та принцип функціонування рідинної та повітряної систем охолодження двигуна внутрішнього згорання, вказав основні несправності системи та їх технічне обслуговування.

2   Під час заняття лектором використані засоби забезпечення мотивації навчання: розкрито значення теми для майбутньої професійної діяльності, а також взаємозв’язок лекційного матеріалу зі змістом усього курсу з даної дисципліни. Спостерігалися міждисциплінарні зв’язки лекції з іншими дисциплінами загальної та професійної підготовки здобувачів освіти. Застосовувалися інформаційно-комунікаційні технології, презентація, відео. Лекція викликала неабияке зацікавлення студентів, що виявилося в численних запитаннях, які вони ставили Богдану Івановичу. Викладач провів опитування студентів за допомогою онлайн-сервіс Kahoot! під час перевірки рівня засвоєння нового матеріалу.

   Відкриту лекцію відвідали проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна, завідувачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович, викладачі кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Росновський Микола Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко Віталій Петрович та доктор філософії, старший викладач Маринченко Євгеній Олегович. Присутні на відкритій лекції відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного заняття, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та фахових компетентностей здобувачами вищої освіти, професійність, відповідність сучасним вимогам до організації навчального процесу.
   Старший викладач Вовк Богдан Іванович продемонстрував професійну компетентність лектора, необхідний науково-методичний рівень, доступність і послідовність викладення матеріалу, наявність виховних моментів під час лекції.

3 4

5 6

7  8

10  12

13  14

15