Відкрита лекція старшого викладача Маринченка Є. О. на тему «Бджільництво».

17 травня 2023 року старшим викладачем кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, доктором філософії Маринченком Євгенієм Олеговичем було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Основи тваринництва» на тему: «Бджільництво».

image001

    Лекція проводилася для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (гр. 34-Пр(М)).
Євгеній Олегович під час викладення лекційного матеріалу розкрив біологічні особливості бджіл та бджолиної сім’ї; типи, системи та конструкції вуликів; використання пасічного інвентарю, будівель у бджільництві; технологію утримання і розведення бджіл.
У лекції особливу увагу було звернено на кормову базу бджільництва та використання бджіл для опилення сільськогосподарських культур, вказав на класифікацію хвороб бджіл та причини їх виникнення.
   Впродовж лекції Євгеній Олегович використовував поєднання різних методів. Гарно підібрав різну наочність. Можна відмітити різноманітність у використанні прийомів активізації уваги здобувачів освіти. Наприклад, елементи проблемних ситуацій. Лектор вміло використовував факти історичного розвитку бджільництва, акцентуючи увагу на вітчизняному досвіді. Для пробудження у здобувачів освіти мотивації до науково-дослідної діяльності демонструвались студентські міні-проєкти, пов’язані з бджільництвом.
Цінним є те, що Євгеній Олегович під час викладу лекційного матеріалу спирався й на власний досвід у бджільництві. Наочно демонстрував, як бджоляр працює з бджолиними сім’ями. Спостерігалась висока зацікавленість студентів впродовж всієї лекції.
   На занятті були присутні проректор з науково-педагогічної роботи доктор педагогічних наук, професор Луценко Григорій Васильович, декан факультету технологічної і професійної освіти доктор педагогічних наук, доцент Бурчак Станіслав Олександрович, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Тетяна Володимирівна, викладачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент Опанасенко Віталій Петрович. Присутні відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень викладача під час відкритої лекції, зокрема, володіння технологією викладу навчального матеріалу в онлайн режимі.

image002

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

image013

image014

image015

image016

image017

image018

image019

image020