Презентація результатів дослідження молодих науковців
   05 листопада 2020 року у рамках ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» відбулося секційне засідання молодих науковців, на якому результати своїх досліджень презентували аспіранти кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва ГНПУ ім. О. Довженка.
Модератором заходу був викладач кафедри Єрмоленко Є.І.
   Свої доповіді презентували: Бикова Т. Б. (Змішане навчання: на шляху до успіху), Майстренко Н. М. (Розв’язування винахідницьких фізичних задач як складова методики формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання), Чорнобай Б. В. (Формування професійної компетентності майбутніх агроінженерів у процесі фахової підготовки), Заїка А. О. (Саморозвиток цифрової компетентності як умова розвитку цілісної системи освіти впродовж життя), Сорока В. В. (Освіта в цифровому середовищі: можливості та перспективи в умовах пандемії), Маринченко Є. О. (До питань обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві).
Проблемні питання, які були підняті доповідачами, відповідають сучасним викликам освітньої галузі та знайшли відгук в аудиторії слухачів, що підтвердили значна кількість запитань та жваве їх обговорення.
   Гарант ОНП Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти), В.І. Ковальчук, акцентував увагу здобувачів на актуальності досліджень та важливості презентації результатів власних досліджень на різних наукових заходах, що сприятиме розвитку та становленню молодих науковців.
Організаційний комітет семінару висловлює подяку учасникам секційного засідання за підготовку і бажає подальших наукових звершень!