Попередній захист магістерських робіт магістрів другого року навчання кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.
 
   27 листопада 2020 року на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва в режимі онлайн відбувся попередній захист випускної кваліфікаційної роботи магістрантів другого року навчання за спеціальністю: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства).
   У присутності завідувача кафедри та викладачів майбутні випускники представили напрацювання за темами своїх дослідницьких робіт. До попереднього захисту було представлено 22 магістерські роботи за різноманітною  тематикою. Значна частина робіт прикладного характеру і присвячена актуальним проблемам підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у ЗВО. Інші роботи присвячені удосконаленню механізованих технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур, дослідженню і обґрунтуванню механізмів, систем с/г техніки. Серед робіт аграрної тематики слід виділити в першу чергу роботи, які базувались на інноваційних технологіях вирощування с/г культур в Україні.
   Комісія ознайомилася з ходом виконання магістерських робіт,  оцінила якість проведеного студентом дослідження. Доповіді та презентації магістерських робіт засвідчили достатньо ґрунтовну підготовку магістрантів до цього важливого етапу своєї навчальної роботи. В ході обговорення доповідей та презентацій були надані зауваження та пропозиції доповідачам щодо представлених матеріалів. У цілому захід пройшов конструктивно і успішно.
   Мета заходу – впевнитись у готовності до захисту магістерських робіт перед держаною екзаменаційною комісією – досягнута.
Вітаємо магістрантів з успішним проходження першого етапу захисту випускної кваліфікаційної роботи, бажаємо успіху  під час майбутньої державної атестації!