Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020.
Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»
 

   9-10 грудня 2020 року студенти факультету технологічної і професійної освіти взяли участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній інтернет - конференції молодих вчених та студентів «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук».

   Під час конференції студенти факультету представили унікальні та цікаві наукові доповіді з актуальних питань технологічної та професійної освіти. Запропоновані доповіді вирізнялися цікавим науковим підходом, багатогранністю та ґрунтовністю досліджень, і базувалися на цікавому практичному матеріалі, що, своєю чергою, викликало жваві дискусії за участі не лише студентів, а й викладачів.

   Хочеться виокремити виступи студентів Т. Москаленко (62 М-Т група), науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Курок В. П., Павлюка В. (62 М-Т група), науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти Білевич С. В., і Олексенко Т. (45-Пр(К) група), науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Вовк Б.І., які показали не лише ґрунтовний підхід до своєї наукової роботи, а й гарно представили доповіді та зуміли цікаво відповісти на поставлені їм запитання.

   Дякуємо всім учасникам конференції! Вітаємо студентів і молодих вчених, які презентували результати своїх наукових досліджень! Бажаємо Вам здоров’я, нових перемог та професійних успіхів!