image001.png

Науковий гурток (проблемна група) «IT & Robotics»

   Гурток з робототехніки дозволить студентам вдосконалити їхні знання з електрики, попрактикуватися у складанні схем, програмуванні мікроконтролерів і міні-комп’ютерів, виготовленні на їх базі систем автоматизації, вимірювальних приладів та роботів. Крім цього студенти навчаються опрацьовувати дані отримані з різного роду сенсорів (звуку, світла, інфрачервоної активності, активності людських м’язів, тощо).

   Проведення занять проходить з використанням як традиційних форм і методів навчання: індивідуальна, групова форми, методи бесіди, лекції, семінари, так і інтерактивних методів: круглий стіл, тренінг, дебати, навчальна дискусія або метод конкретних ситуацій.

   Під час проведення занять використовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання, спеціалізоване обладнання, спеціальне програмне забезпечення, інтернет-сервіси і технічні матеріали з робототехніки.

   Під час навчання застосовується програмно-апаратна платформа Arduino, але залежно від наявної матеріально-технічної бази, може бути замінена іншими розробками на базі мікроконтролерів (genuino, freeduino, Raspberry Pi, AVR, STM та ін.)

   У процесі організації навчально-виховного процесу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій. Програма передбачає активну участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, технічних конкурсах, виставках і змаганнях. Перевірка та оцінювання знань й умінь здійснюється у формі вікторин, змагань, під час захисту науково-дослідницьких і прикладних проектів.

Керівник наукового гуртка (проблемної групи) «IT & Robotics» к.т.н. ст. викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій В.С. Толмачов.

 

gurtok05.jpg   gurtok03.jpg

 gurtok07.jpg

gurtok10.jpg   gurtok13.jpg

gurtok11.jpg