Спеціальність 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)

1 Освітньо-наукова програма 2020
2 Проєкт ОНП 2021 для обговорення