Упродовж 15 та 16 квітня на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (група 6 М-Пр (К)), а також навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання) здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (групи 21 Пр (К)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

   Відкривали захист практик вітальним словом декан факультету ТПО, доктор педагогічних наук, доцент Б.О. Грудинін, завідувач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій А.Д. Єсипенко, завідувач відділу практик ГНПУ ім. О.Довженка А.П. Бондаренко та модиратор конференції, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій А.В. Зінченко, яка керувала всім процесом її проходження.

   На зв'язок вийшла більшість студентів вказаних груп (17 студентів) та їх групових керівників, методистів (Васенок Т.М., Маринченко І.В, Зінченко А.В. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.). З причини обмеженого часу проведення конференцій виступити змогли не всі.

   Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.