Захист практик в умовах дистанційного навчання студентами ОПП 015 «Професійна освіта (Будівництво)»
 
   Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) студенти (20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б)з груп) факультету технологічної і професійної освіти з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. проходили педпрактики (навчально-залікова на робочому місці майстра виробничого навчання та педагогічна у професійних навчальних закладах на робочому місці викладача) на базі навчальних закладів м. Глухова, м. Шостки, м. Коломиї, м. Міжгір’я, м. Кролевця та м. Путивль, тобто за місцем проживання або місцем майбутнього працевлаштування.
Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom» на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Підсумкові конференції із захисту означених практик відбувались згідно розпорядження № 70 від 14.05.2020 р. 20.05.20 р. та 21.05.2020 р.
   Робота в умовах карантину – це нова практика для кожного з нас. Дистанційна форма навчання – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від закладу освіти, а також звітувати про результати практичної підготовки використовуючи необхідні технічні засоби, що власне і спробували зробити студенти 20-22 Пр (Б) та 6 М Пр (Б) груп на чолі з керівниками практик та консультантами із психології: Єсипенко А. Д., Литвиновою Н. В., Перунком О. М., Хоменко О. Г., Лівінським О. М. Ільїною Н. М., Мисник С. О.
   Загалом, майбутні фахівці досягнули мету практик і впоралися з поставленими завданнями. Про це свідчить якісно підготовлена документація з фаху.
Працюючи зі студентами, практиканти доклали багато зусиль, професійних знань, методичної майстерності та креативності до організації освітнього процесу в закладах освіти, дбаючи про різнобічний розвиток своїх підопічних.
   Результатами проведеної роботи та власними враженнями студенти 6 М Пр (Б)з та 20-22 Пр (Б) груп поділилися під час звітної конференції.
Майбутні фахівці показали високий рівень теоретико-методичної та практичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в процесі дистанційної навчально-виховної роботи, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактик.
Керівники оцінили проведену студентами роботу, проаналізували звітну документацію та надали корисні поради для майбутніх фахівців.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістранти отримали цінний професійний досвід та показали високий рівень фахової підготовки.
 
Звіт підготувала ст. викладач, канд. пед. наук Литвинова Н.В.