Магістранти другого курсу факультету технологічної і професійної освіти пройшли проміжний контроль з педагогічної практики (Педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача)
 
На факультеті технологічної і професійної освіти 12 та 15 жовтня відбулись відеоконференції (за допомогою сервіса Zoom) присвячені проміжному контролю виконання магістрантами другого курсу завдань педагогічної практики (Педагогічна практика у ЗВО на робочому місці викладача).
У конференціях взяли участь студенти другого курсу магістратури (групи: 62М-Пр(М) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 62М-Пр(Б) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Будівництво), 62М-Пр(К) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 62М-Т – спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), завідувач практик Бондаренко А.П. та групові керівники і методисти від кафедр факультету.
Студенти доповіли про хід практики, свої здобутки та проблеми під час проведення залікових занять, здійснення виховних заходів у студентських групах бакалаврату та магістратури першого року навчання.
В свою чергу групові керівники й методисти акцентували увагу студентів на необхідності активізації їх роботи з метою вчасного виконання програми практики та надали консультації з найбільш важливих питань.