Захист практики (педагогічної у ЗВО на робочому місці викладача) студентами 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
 
   6 листопада 2020 року відбувся захист практики (педагогічної у ЗВО на робочому місці викладача) студентами 62М-Пр(М) групи. Практика тривала з 28.09.2020 р. до 25.10.2020 р. на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва де студенти: знайомились з організацією системи управління освітнім процесом закладу вищої освіти; вивчали особливості організації навчальної, наукової, методичної та виховної роботи на кафедрі та факультеті, передовий педагогічний досвід викладачів; опановували методики проведення різних видів занять; набували досвіду організації та проведення виховної роботи зі студентами, зокрема, професійно спрямованої.
   В роботі конференції взяли участь: завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор В.І. Ковальчук, групові керівники канд. пед. наук, доц. Г.В. Ігнатенко, канд. пед. наук, ст. викладач Т.В. Самусь та методисти канд., пед. наук, ст. викладач Б.І. Вовк, канд., пед. наук, ст. викладач В.П. Опанасенко.
Модератором відеоконференції виступив куратор групи 62М-Пр(М) Б.І. Вовк.
Кращими доповідачами визнані: Володимир Петров, Алькорн Рей, Олексій Душенко, Олександр Суржик.