На кафедрі технологічної і професійної освіти факультету ТПО,  нещодавно, пройшли планові  заходи з педагогічної практики. Так, 10.11.2020 р. у групі 31Т пройшов захист студентів з технологічної практики.
   Технологічна практика є складовою і невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців і проводитися на виробничих підприємствах (деревообробних, машинобудівних, металообробних, енергетичних чи ткацьких, швейних фабриках, швейних ательє) або в навчально-виробничих майстернях по дерево- та металообробці, виготовлення швейних виробів. Для її організації й проведення були створені умови, що забезпечили не тільки закріплення отриманих студентами теоретичних знань із дисциплін професійної та практичної підготовки, а й набуття ними практичних навичок і уміння роботи на металорізальних, деревообробних верстатах та швейному обладнанні, працювати з інструментам з ручної обробки текстильних та природних матеріалів, вимірювально-контрольними інструментами і пристосуваннями.
   Захист відбувся дистанційно за допомогою сервісу Zoom. Крім студентів 31Т групи у ньому брали участь завідувач кафедри технологічної і професійної освіти В.П.Курок, відповідальна за практики по кафедрі О.М. Литвин, методист відділу практик університету О.П. Коваленко, керівник практики від кафедри Б.С.Тропак, майстри навчально-виробничих майстерень І.М. Верещагін, О.В. Морозова.