У четвер, 12.11.2020 р. о 14.30, пройшов захист педагогічної практики у студентів групи 62М-Т (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача).
Метою практики було оволодіння магістрантами сучасними методами, формами та технологіями організації навчально-виховного процесу у закладі вищої совіти, поглиблення їх фахової підготовки, набуття досвіду самостійної науково-методичної й організаційно-керівної діяльності, оволодіння виховними та освітніми технологіями, методикою проведення їх у ЗВО, формування умінь застосовувати набуті знання в професійній діяльності та подальшій самоосвіті.
   Захист було проведено дистанційно за допомогою сервісу Zoom. У цьому заході брали участь студенти групи 62М-Т, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти В.П.Курок, відповідальна за практики по кафедрі О.М. Литвин, методист відділу практик університету О.П. Коваленко, групові керівники та методисти від кафедри І.В. Білевич, С.В. Білевич, О.М. Дещенко, С.С. Марченко, Т.А. Хоруженко, Б.О. Шевель.

   Для кращої візуалізації виконаної роботи у своїх  виступах студенти використовували розроблені ними презентації.

   Звітна конференція пройшла активно, успішно і підвела підсумок педагогічної практики магістрантів на робочому місці викладача.