Захист практики в умовах дистанційного навчання магістрантами
ОП «Професійна освіта (Будівництво)»
 
   Згідно з навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 015.01 Професійна освіта (Будівництво) студенти 62 М-Пр (Б)з групи факультету технологічної і професійної освіти з 09.11.2020 р. по 22.11.2020 р. проходили практику (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача) на базі кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
   Підсумкова конференція із захисту означеної практики відбулась 01 грудня 2020 р. Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom».
Педагогічна практика мала на меті формування в магістрантів загальних та фахових компетентностей шляхом залучення їх до вивчення та аналізу системи управління освітнім процесом на рівні закладу, формування готовності до викладання дисциплін циклу професійної підготовки педагогів професійного навчання, а також здійснення виховної роботи в ролі куратора студентської групи.
Під час проходження педпрактики магістранти ознайомилися із педагогічним досвідом роботи викладачів закладу, проводили бесіди з викладачами закладу вищої освіти, кураторами, студентами, також проводили залікові заняття та брали участь в організації позанавчальної діяльності, аналізували комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також навчальні досягнення студентів з дисциплін професійної підготовки, відвідували заняття та виховні заходи.
   Не дивлячись на те, що педагогічна практика відбувалась в умовах карантину через дистанційні технології, можна впевнено сказати, що майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчать характеристики, надані керівниками закладу освіти, та якісно підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження педпрактики та надавали методичні поради студентам керівники кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій (Хоменко О. Г., Лівінський О. М., Єсипенко А. Д., Литвинова Н.В.).
   Працюючи зі студентами, практиканти доклали багато зусиль, професійних знань, методичної майстерності та креативності до організації освітнього процесу в закладі освіти, дбаючи про різнобічний розвиток своїх підопічних.
   Результатами проведеної роботи та власними враженнями студенти 62 М-Пр (Б)з групи поділилися під час звітної конференції.
 
 
 
Звіт підготувала ст. викладач, канд. пед. наук Литвинова Н.В.