Підготовка до педагогічної практики
 
   Відповідно до розпорядження №12 від 05.02.2021 «Про педпрактику» на факультеті технологічної і професійної освіти минулого тижня було проведено настановні конференції з педагогічних практик для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства).
   Так, 9 лютого о 13.00 год. в ауд. №74 для студентів групи 6М-Пр(М) було організовано настановну конференцію з педпрактики (педагогічна у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти). Ця практика буде тривати з 15.02.2021 р до 26.03.2021 р. і є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Упродовж її проходження студенти будуть виконувати обов’язки викладача дисциплін професійно-теоретичної підготовки та класного керівника (Куратора) учнівської/студентської групи закладу освіти.
Наступного дня, 10 лютого о 14.30 год. в ауд. №74 відбулась настановна конференцію з педпрактики (навчально-залікова (на робочому місці майстра виробничого навчання)) для студентів 23а-Пр(М), 23б-Пр(М) груп. Практика триватиме з 15.02.2021 р до 28.03.2021 р. Під час виконання завдань цієї практики студенти будуть поглиблювати знання щодо системи організації освітнього процесу в умовах професійного (професійно-технічного) навчального закладу, переймати передовий педагогічний досвід майстрів виробничого навчання, набувати досвіду застосування теоретичних знань на практиці, удосконалювати вміння проводити уроки виробничого навчання, виховні заходи та багато іншого.
 
 
 
 
   Конференції з практик були організовані завідувачем відділу практик Бондаренко А.П., груповими керівниками та методистами від кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва (проф. Ковальчуком В.І., доц. Ігнатенко Г.В., викладачами Самусь Т.В., Єрмоленком Є.І., Росновським М.Г., Вовком Б.І., Опанасенком В.П.) та консультантом із психології Рябком Ю.В.