Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», яка проводиться за ініціативи кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 5 квітня 2024 року. 
 Мета конференції: консолідація зусиль освітянської спільноти та роботодавців задля розв’язання актуальних завдань модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога.
  Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
1. Професійна освіта: сучасні тенденції та перспективи розвитку.
2. Компетентність педагога XXI століття: вимоги ринку праці та реалії системи освіти.
3. Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні.
4. Технології розвитку педагогічної майстерності.
5. Створення в закладі вищої освіти інноваційного освітнього середовища особистісного розвитку майбутнього педагога.
6. Цифровізація освіти як тренд професійного розвитку педагога.
7. Наукові школи розвитку педагогічної майстерності.