Історія кафедри 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

   Осередком технологічної освіти у Сумській області є кафедра технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

    Кафедра заснована у 1974 році.

    Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Улюкаєв Гирей Хусаїнович.

    З 1977 по 1986 рік кафедрою завідував кандидат педагогічних наук, доцент (майбутній доктор наук, академік Російської академії наук, професор) Симоненко Віктор Дмитрович.

    У 1986 році кафедру очолював кандидат педагогічних наук, тепер професор Рівненського гуманітарного університету Янцур Микола Сергійович.

    З 1987 року кафедрою керували кандидати педагогічних наук Мегем Євгеній Іванович, Литвин Ольга Миколаївна, Шильман Лев Залманович.

    Значну роль в організації і становленні наукової діяльності кафедри та у підготовці її науково-педагогічних кадрів відіграли відомі вчені України – Дмитренко П.В., Коберник О.М., Корець М.С., Сидоренко В.К., Симоненко В.Д., Тхоржевський Д.О. та ін.

    В умовах сьогодення кафедра технологічної і професійної освіти являє собою синтез розвитку та удосконалення технологічної підготовки майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти України.

    Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Курок Віра Панасівна, яка концентрує творчу енергію викладачів, координує їхню діяльність у процесі наукового пошуку, максимально сприяє розвитку творчих здібностей молодих науковців, аспірантів, студентів, їх вихованню і перетворенню у зрілих дослідників, ініціює нові напрями наукових пошуків.

    Колектив кафедри технологічної і професійної освіти, поєднуючи педагогічну роботу з науковою діяльністю, активно працює над загальнокафедральною темою: «Теоретико-методологічні засади комплексного підходу до фахової підготовки вчителів технологій та викладачів професійного навчання».