26 грудня 2023 року на кафедрі технологічної і професійної освіти завершилася підсумкова атестація здобувачів освіти ОС "Магістр" денної і заочної форм навчання спеціальності   014 Середня освіта,  предметної спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).
Здобувачі ОС Магістр представили  екзаменаційній комісії основні результати своїх досліджень, які супроводжували мультимедійними презентаціями.
Магістерські роботи були присвячені обґрунтуванню організаційно-методичних засад навчання старшокласників виготовлення об’єктів проєктно-технологічної діяльності, особливостей впровадження доповненої реальності в освітній процес, розгляду питань використання технології «портфоліо» та ментальних карт на уроках технологій, розвитку креативності старшокласників, формування їх проєктно-технологічної, економічної, екологічної, цифрової та інших компетентностей у процесі вивчення навчальних модулів програми "Технології. 10-11 клас".  
   Тематика магістерських робіт відображала актуальні проблеми організації проєктно-технологічної діяльності учнів на уроках технологій у старшій школі, отримані результати мають прикладний характер. У своїх роботах здобувачі освіти, ґрунтуючись на актуальному науково-педагогічному досвіді, самостійно проведених дослідженнях у галузі технологічної освіти, висвітлили теоретичні питання методики навчання технологій, запропонували розроблені матриці орієнтовних об’єктів проєктування, календарно-тематичні плани до обов’язково-вибіркових модулів навчальної програми «Технології. 10-11 клас», представили авторські плани-конспекти уроків та творчі проєкти. 
   У процесі захисту магістерських робіт студенти показали високий рівень набутих за період навчання теоретичних знань, навичок методичного характеру, емпіричного досвіду науково-педагогічної та практичної діяльності, що було підтверджено грунтовними відповідями на запитання членів комісії. 
Вітаємо здобувачів ОС «Магістр» з успішним захистом магістерських робіт та бажаємо здійснення всіх мрій, беззаперечної віри в себе! Нехай життя буде сповнене нових можливостей і перспектив, блискучих ідей і успіхів!