З  метою обговорення та оновлення змісту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 28 лютого 2024 р. на кафедрі технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулося засідання робочої групи.

   В обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)» взяли участь Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Хоруженко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти ГНПУ ім. О. Довженка, гарант освітньо-професійної програми; Толмачов Володимир Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти ГНПУ ім. О. Довженка, член проєктної групи; Марченко Станіслав Сергійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти ГНПУ ім. О. Довженка, член проєктної групи; Бояринова Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, директор Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; Медвідь Ольга Юріївна – заслужений учитель України, вчитель трудового навчання вищої категорії, вчитель-методист опорного закладу «Кролевецький ліцей №3» Кролевецької міської ради Сумської області, стейкхолдер; Хайнацька Катерина Олександрівна,  Ніколічев Дмитро Олександрович – здобувачі  вищої освіти за ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика) першого (бакалаврського) рівня, предметної  спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

   Під час засідання члени робочої групи проаналізували результати опитування здобувачів освіти, проведеного у січні 2024 року, обговорили запропоновані зміни до освітньо-професійної програми, акцентували увагу на необхідності оновлення переліку вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, інформатики.

   Члени робочої групи постановили оприлюднити проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за предметною  спеціальністю 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»   на сайті Глухівського НПУ ім. О.Довженка для наступного громадського обговорення.

   Дякуємо всім учасникам засідання за участь та плідну співпрацю!